Мэдээлэл зүй- Математикийн багш нарт
2011-3-29
Бүлэг сэдвийн хөтөлбөр

 

“Мэдээллийн технологи”

IX анги

           

“Мэдээллийн технологи” бүлэг сэдвийн хөтөлбөр

Хамрах хүрээ: 9-р анги

Зорилго: Илтгэл тавихад зориулагдсан програм, слайдыг холбох, хөдөлгөөнд оруулах, Компьютерийн сүлжээ болон интернэтийн орчинд ажиллах

Зорилт:

ь  Powerpoint програмын тухай ойлголттой болно

ь  Слайд нэмэх ба устгана

ь  Слайдаа хөдөлгөөнд оруулна

ь  Зураг, график оруулж сурна

ь  Компьютерийн сүлжээний тухай мэднэ

ь  Интернэтийн орчинд ажиллана

ь  Өөрийн хэрэгтэй мэдээллээ интернэтээс хайна

ь  Бусдыг сонсох чадвартай болно

Агуулга:

Залгамж холбоо:

Өмнө судалсан агуулга

Нэгж хичээлээр эзэмших

Цаашид судлах агуулга

·         Мэдээлэл солилцох технологи

·         Хүснэгт боловсруулах, MS-Excel

·         Хялбар тооцоолол хийх

·         Цахим шуудан

·         Захиа бичих

·         Интернэт яриа

·         Илтгэл тавихад зориулагдсан програм

·         Слайд нэмэх, устгах

·         Хөдөлгөөн оруулах

·         Компьютерийн сүлжээ

·         Интернэтийн бүтэц

·         Мэдээллийг нэгтгэх

·         Майлээр мэдээлэл дамжуулах

·         Компьютерийн сүлжээ

·         Баримт бичиг боловсруулах

·         Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах

·         Интернэт хэлэлцүүлэг

·         Интернэтийн орчинд мэдээлэлтэй ажиллах

 

Арга зүй:

Ш  Тайлбарлан таниулах

Ш  Харилцан ярилцах

Ш  Бод хамтар хуваалц

Ш  Асуудал дэвшүүлэн шийдвэрлэх

Ш  Таамаглал дэвшүүлэх

 

Цагийн баримжаа:

Нэгж хичээлийн сэдэв

Судлах          цаг

Эзэмших чадвар

1

Мэдээллийн технологийн хэрэглээ

7

Powerpoint програмын үндсэн ухагдахуун, слайд нэмэх, устгах, слайданд зураг, дуу , хөдөлгөөн оруулах чадвартай болно.

2

Интернэтийн сүлжээ, хэрэглээ

7

Компьютерийн сүлжээний тухай ухагдахуун эзэмшинэ. Интернэтийн орчинд ажиллах чадвартай болох ба майлээр мэдээлэл дамжуулах чадвар эзэмшинэ.

 

Эзэмших мэдлэг, чадвар:

Мэдлэг

Чадвар

Powerpoint програмын тухай. Слайд нэмэх, устгах, слайданд дуу, зураг, график оруулах, компьютерийн сүлжээний тухай болон интертенэтийн орчинд мэдээлэлтэй ажиллах.

Powerpoint програмын үүрэг зориулалтыг мэднэ. Слайд нэмэх, устгах, слайданд дуу, зураг, график оруулах чадвартай болно. Компьютерийн сүлжээний тухай болон интертенэтийн орчинд мэдээлэлтэй ажиллах чадвартай болох ба майлээр мэдээлэл дамжуулж чаддаг болно.

 

 

Ээлжит хичээлээр гүйцэтгэх үндсэн үйл ажиллагаа:

Сэдэв

 

Багшийн дэмжлэг

Сурагчийн үйл ажиллагаа

Хэрэглэгдэхүүн

Илтгэл тавихад зориулагдсан програм

Powerpoint програмын үндсэн ухагдахуун

Powerpoint програм бүтэцийн тухай мэдэж авна.

ь  Компьютер

ь  Проектор

ь  Үзүүлэн

Илтгэлийн дэлгэцийг шинээр үүсгэх

Шинэ дэлгэц үүсгэх болон слайдаа ажиллуулах тухай

ь  Шинэ дэлгэц үүсгэнэ

ь  Слайдаа ажиллуулна

ь  Компьютер

ь  Проектор

ь  Үзүүлэн

Слайд нэмэх ба устгах

Слайд нэмэх, устгах тухай мэдлэг эзэмшүүлнэ.

ь  Слайд нэмнэ

ь  Слайд устгана

ь  Компьютер

ь  Проектор

ь  Үзүүлэн

Зураг,  дуу, график оруулах

Слайданд зураг, дуу, график, клип оруулах арга зааж өгнө

ь  Дуу, клип, зураг

ь  График оруулж сурна

ь  Компьютер

ь  Проектор

Хөдөлгөөн оруулах

Animations – Custom Animation-ний тухай

Слайданд хөдөлгөөн оруулж сурна

ь  Компьютер

ь  Проектор

Компьютерийн сүлжээ

Компьютерийн сүлжээний тухай ойлголт өгнө.

Компьютерийн сүлжээний тухай мэдлэг эзэмшинэ

ь  Компьютер

ь  Проектор

Интернэтийн бүтэц

Интернэтийн бүтэц ба давуу талын тухай ойлголт эзэмшүүлнэ

ь  Интернэтийн бүтэц

ь  Давуу тал

ь  Сул талыг мэднэ

ь  Компьютер

Мэдээллийг хайх ба цуглуулах

Өөрт хэрэгтэй мэдээллээ хайна, хэрэгтэй гэсэн мэдээллээ цуглуулна

ь  Мэдээллээ хайна

ь  Мэдээллээ цуглуулна

ь  Компьютер

ь  Проектор

Мэдээллийг нэгтгэх, илгээх

Цуглуулсан мэдээллээ нэгтгэж илгээх

Цуглуулсан мэдээллээ нэгтгэнэ, илгээж сурна

ь  Компьютер

Интернэтээс мэдээлэл хайх

Интернэтийн орчинд хэрэгтэй  мэдээллийг хайх

Интернэтээс мэдээлэл хайж сурна

ь  Компьютер

Майлээр мэдээлэл дамжуулах дасгал

Сурагчдыг хооронд нь мэдээлэл дамжуулуулна.

Хоорондоо мэдээлэл дамжуулна

ь  Компьютер

 

Үнэлгээ:

Үзүүлэлт

Сэдэв ба оногдох                        хувь

Хугацаа

Сурагчдын чадвар

Шалгах арга

Стандарт бус

Ээлжит хичээлийн хүрээнд эзэмшсэн чадвараар

40 мин

ь  Шинэ слайд үүсгэх

ь  Хөдөлгөөнд оруулах

Гүйцэтгэлээр

Стандарт бус

Ээлжит хичээлийн хүрээнд эзэмшсэн чадвараар

40 мин

ь  Сүлжээний ангилал

ь  Компьютерийн сүлжээ

Гүйцэтгэлээр

Стандарт

Нэгж хичээлийн хүрээнд эзэмшсэн чадвараар

40 мин

ь  Зураг, дуу график оруулах

ь  Animations – Custom Animation

ь  Слайд хооронд холбох

Компьютер дээр өгсөн даалгавар гүйцэтгэж байгаа байдлаар

Стандарт

 Нэгж хичээлийн хүрээнд эзэмшсэн чадвараар

40 мин

ь  Сүлжээний ангилал

ь  Компьютерийн сүлжээ

ь  Интернэтээс мэдээлэл хайх

ь  Мэдээллээ нэгтгэх

Компьютер дээр өгсөн даалгавар гүйцэтгэж байгаа байдлаар

Стандарт

Бүлэг сэдвийн хүрээнд эзэмшсэн чадвараар

40 мин

ь  Зураг, дуу график оруулах

ь  Animations – Custom Animation

ь  Слайд хооронд холбох

ь  Сүлжээний ангилал

ь  Компьютерийн сүлжээ

ь  Интернэтээс мэдээлэл хайх

ь  Мэдээллээ нэгтгэх

Тест даалгавар

 


Comments

Бүхнийг чаднаа багш нар

Сүүлийн бичлэгүүд

. (гарчиггүй)
. (гарчиггүй)
. (гарчиггүй)
. (гарчиггүй)
. (гарчиггүй)
. Мэдээлэл
. Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн
. Энэхүү зүйлийг MS-PP дээр Custom Animation ашиглан хийнэ
. 7-р ангийн гэрийн даалгавар
. 9-р ангийн гэрийн даалгавар
. 8-р ангийн гэрийн даалгавар
. (гарчиггүй)
. (гарчиггүй)
. 9-р ангийн сурагчдын бие даан гүйцэтгэх ажил
. Ном уншмаар байвал

Холбоосууд

. Нүүр хуудас
. Танилцуулга
. Архив
. Email Me
. RSS тандагч
. Боловсролын
. http://www.google.mn
. http://www.setge.mn
. http://www.eec.mn
. http://www.eeoc.mn
. http://www.mecs.gov.mn/
. http://www.internom.mn/
. http://www.taniinom.mn/
. http://www.school44.edu.mn/

Найзууд

Бичлэг: 29 » Нийт: 33
Өмнөх | Дараагийн


idiomatic-dormant